Lehdistötiedote

Julkaistu 10.1.2019
Tampereen ammattikorkeakoulun terveys- ja sosiaalipalveluiden hanke ”Viisaat valinnat – Nuorten ja nuorten aikuisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen” on kolmivuotinen hanke. Sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden edistämisen määrärahasta vuosina 2018-2020. Hankkeessa vahvistetaan nuorten ja nuorten aikuisten, erityisesti miesten, oikeaan tietoon perustuvaa kykyä arvioida, vahvistaa ja suojella omaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttään. Hankkeessa painotetaan sitä, että hyvä seli-terveys on hyvää terveyttä ja hyvä terveys on hyvää seli-terveyttä. Taustalla vaikuttaa siis terveyden vahvistaminen elämänkulun aikana –näkemys.Hankkeella tavoitellaan, että nuorilla on ajantasaista mielenkiintoista tietoa käytössä, heillä on osaamista ja välineitä arvioida omaa seli-terveyttään, heidän asenteensa kohti positiivista vastuullista seksuaalisuutta kasvaa ja lisäksi että nuorten kanssa työskentelevillä ammatti-ihmisillä on kyky ja välineet tukea ja ohjata seli-teemoja. Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja työkaluja joiden avulla yksilöt ja pariskunnat kykenevät keskustelemaan ja tekemään tietoisia päätöksiä oikea-aikaisesta lasten hankinnasta.Tavoitteena on, että pitkä nuoruus, viivästetty vanhemmuus perustuu oikeaan tietoon. Hanke tukee seksuaali- ja lisääntymisterveyden suositusten viemistä käytäntöön.Hanke toimii yhteistyössä Tampereen ev.lut seurakuntien, YTHS:n, Tampereen kaupungin, Tampereen Nuorisoaseman (A-klinikka), Mannerheimin lastensuojeluliitto Hämeen piirin sekä Puolustusvoimien Pirkanmaan aluetoimiston kanssa.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jouni Tuomi, Tampereen ammattikorkeakoulu

Puh: 050 324 0173, jouni.tuomi@tuni.fi

Projektikoordinaattori Marika Mettälä, Tampereen ammattikorkeakoulu

Puh: 040 630 2606, marika.mettala@tuni.fi


Julkaistu 25.3.2015

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) ovat aloittaneet yhteishankkeen, jossa edistetään nuorten ja perheiden kauaskantoisia hyviä terveysvalintoja.

Monien toiveena on jossain elämänsä vaiheessa perheen perustaminen ja lasten hankinta. Jokainen perhe haluaa, että naisella on mahdollisuus tulla terveenä raskaaksi, voida hyvin raskauden ajan ja saada terve lapsi. Hyvä syntymä on rohkaiseva alku vanhemmuuteen ja voimaannuttavaan parisuhteeseen. Jo nuorena tehdyillä terveysvalinnoilla on suuri merkitys hedelmällisyyteen, mutta tietoisuus siihen vaikuttavista tekijöistä on hataraa. Ylipaino, raskausdiabetes, tahaton lapsettomuus, tupakointi, kannabiksen ja muiden päihteiden käyttö ja masennus peilautuvat pitkäaikaisiksi naisten, miesten ja lasten terveysongelmiksi.

Kolmivuotisessa yhteishankkeessa lisätään nuorten ja perheiden tietoutta, taitoja ja mahdollisuuksia viisaisiin terveysvalintoihin. Hankkeessa haetaan ja välitetään uusinta tietoa ja taitoa. Tätä jokainen lapsi haluaisi tulevien vanhempiensa ymmärtävän ja osaavan. Tietoa ja taitoa viedään eri muodoissa ihmisten ulottuville ja saataville niille kokoontumispaikoille, joissa ihmiset tänä päivänä ovat: sosiaaliseen mediaan videoina, blogeina ja oppaina. Hankkeessa tuotetaan myös PSHP:n naistentautien ja synnytysten vastuualueella matalan kynnyksen palveluita asiakkaille ja yhteistyötahoille. Tämän vuoden aikana pilotoidaan mm. nettipalvelu ”Kysy kätilöltä synnytyksestä”. Näiden lisäksi hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti synnytysprosessiin osallistuvien asiantuntijoiden osaamista.

Hanke rahoitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveyden edistämisen määrärahasta, jonka on myöntänyt Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Yhteistyökumppaneita ovat mm. Tampereen kaupunki, Suomen Kätilöliitto ry, Väestöliitto ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry ja Vauvantai.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Anna-Mari Äimälä, Tampereen ammattikorkeakoulu

Puh: 050 3119759, anna-mari.aimala@tamk.fi

Projektikoordinaattori Minni Koivunen, Tampereen ammattikorkeakoulu

Puh. 050 441 4390, minni.koivunen@tamk.fi

Ylihoitaja Anne Kalvas, PSHP, anne.kalvas@pshp.fi

Asiantuntijahoitaja Sanna-Kaisa Kukko, PSHP, sanna-kaisa.kukko@pshp.fi