Uutta tietoa synnytyksistä kätilöille ja terveydenhoitajille

Fysiologinen synnytys – suojelun arvoinen asia -koulutus pidettiin tiistaina 24.5.2016 TAMKissa ViVa-hankkeen järjestämänä.

Asiantuntijoina tilaisuudessa luennoivat kätilö, terveydenhoitaja (YAMK), oh Sanna-Kaisa Kukko Taysista sekä yliopettajat TtT Paula Stenfors ja FT Jouni Tuomi Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Koulutuksessa käsiteltiin uusinta tietoa fysiologisesta synnytyksestä ja tuoreita tuloksia ViVa-hankkeen pilotoimista kahdesta sähköisestä palvelusta raskaana oleville naisille ja perheille. ViVa-hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä normaalisynnytysten osuutta ja taittaa synnytysten medikalisoituminen.

Koulutustilaisuuden tavoitteena oli tuoda neuvoloiden ammattilaisille ja kätilöille tietoa siitä, miten fysiologista ns. normaalia synnytystä voisi tukea entistä enemmän. Fysiologinen synnytys lisää sekä lapsen että äidin hyvinvointia.

Raskaana olevilla tai raskautta suunnittelevilla on hyvin erilaisia huolia raskauteen ja synnytykseen liittyen. Hankkeen rahoituksella suunniteltu Kysy kätilöltä -palvelu on toiminut viime vuoden loppusyksystä. Palvelu on Taysin nettisivuilla ja kätilöt vastaavat sen kautta raskauteen ja synnytykseen liittyviin kysymyksiin. Käyttäjiä palvelulla on ollut tähän mennessä 7680, joista pääosa on Pirkanmaalta ja pääkaupunkiseudulta. Myös ulkomaisia palvelunkäyttäjiä on, noin 10% kysymyksistä tulee ulkomailta.  Palvelua jatketaan hankerahoituksen päättymisenkin jälkeen, koska kokemukset ovat olleet positiivisia.

Lisäksi raskaana olevat voivat pohtia synnytystään ja kertoa toiveistaan erillisellä lomakkeella “Ajatuksiani synnytyksestä”. Lomake löytyy Taysin nettisivuilta.  Esiin nousseista asioista keskustellaan kätilön kanssa, kun äiti saapuu synnyttämään. Lomake auttaa synnyttäjä pohtimaan synnytystään etukäteen ja ilmaisemaan omia yksilöllisiä toiveitaan. Asioiden käsittely ennen synnytystä lievittää myös synnytykseen liittyvää jännitystä ja pelkoa.

Fysiologinen synnytys

Kuva: Kuvassa vasemmalta osa ViVa-hankkeen projektin toimijoista: Sanna-Kaisa Kukko, ViVa-hankkeen projektipäällikkö Anna-Mari Äimälä, Marika Mettälä, Paula Stenfors ja Jouni Tuomi

 

Lisätietoja:

projektipäällikkö Anna-Mari Äimälä, p. 050 311 9759

koordinaattori Minni Koivunen, p. 050 441 4390

www.viva.tamk.fi

Pitkä nuoruus – viisaat valinnat –koulutuksessa heräsi humoristinen ja kiinnostava keskustelu

ViVa järjesti TAMKissa 26.4 torstaina ammattilaisille suunnatun koulutuksen Pitkä nuoruus – viisaat valinnat. Koulutukseen osallistui noin 45 nuorten parissa toimivaa ammattilaista sekä terveydenhuoltoalan ammattiin valmistuvia.

Koulutustilaisuudessa TAMKin terveyden edistämisen yliopettaja, tutkija FT Jouni Tuomi valaisi pitkän nuoruuden ilmiötä ja sen problemaattisuutta lisääntymisterveyden kannalta. Tamperelaisnuorille tehdyn asennekyselyn perusteella Tuomi on päätynyt siihen, että tamperelaiset nuoret ovat fiksuja! Lehtori, terveydenhoitaja ja kätilö TtM Elina Botha puolestaan kertoi innostavasti nuorten seksuaaliterveyden suojelusta ja siitä kuinka jokaisella nuorella on oikeus tehdä tietoisia valintoja oman terveytensä ylläpitämisen ja suojelun suhteen. Aihe viritti yleisön vilkkaaseen keskusteluun ja kommentointiin, mikä oli kiintoisaa kuunneltavaa. Lopuksi kätilötyön lehtori, THM, Anna-Mari Äimälä kertoi, että tämä koulutus on osa ViVa-hankkeen koulutusten sarjaa. Ammattilaisille suunnattu koulutustilaisuus ”Fysiologinen synnytys, suojelun arvoinen asia” on tulossa toukokuussa 2016.

ViVa-hankkeen yksi osatavoitteista on välittää uusinta tietoa hedelmällisyyden suojelusta sekä lisätä valtakunnallisesti nuorten tietoisuutta omista terveysvalinnoistaan. Myöhemmin hankkeessa tullaan julkaisemaan Pitkä nuoruus – viisaat valinnat -aiheesta tietoa, julkaisuja ja opetusmateriaalia nettisivustolla.

Minni Koivunen, ViVa koordinaattori

 

pitka nuoruus elina

Elina Botha kertomassa nuorten seksuaaliterveyden suojelusta TAMKissa.

ViVa pilotoi Ajatuksiani synnytyksestä -kyselyn Taysin nettisivujen kautta

ViVa-hankkeen yhtenä tarkoituksena on hyvän synnytyksen edistäminen. Hankkeessa on nyt kehitetty sähköinen kysely, jota synnyttävät perheet voivat hyödyntää valmistautuessa synnytykseen. Sen nimi on ”Ajatuksiani synnytyksestä” ja se löytyy Taysin Synnytys-nettisivuilta. Kysymykset ohjaavat miettimään omia arvoja ja ajatuksia synnytyksen suhteen sekä tuomaan esiin sellaisia asioita, mitä ei ehkä ole tullut ajatelleeksi. Miten raskaana oleva ja hänen tukihenkilönsä toivovat, että synnytyskätilö voi auttaa ja tukea synnytyksessä juuri heille sopivin keinoin? Perheet voivat pohtia näitä asioita jo kotona ja ottaa täytetyn kyselyn mukaansa kun tulevat synnyttämään. Kyselyä voi täyttää myös yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Toivomme, että täytetty kysely palvelisi myös muistin tukena, kun perhe keskustelee synnytyskätilön kanssa toiveistaan tullessaan synnyttämään.

“Synnytys on aina yllätyksellinen. Et voi suunnitella sitä etukäteen, mutta ajatella voit.”

Anne Kalvas, kätilö, Naistentautien ja synnytysten vastuuyksikön ylihoitaja

tays_rgb_300dpi

ViVa järjestää ” Pitkä nuoruus – viisaat valinnat” -koulutuksen ammattilaisille 26.4

ViVan projektitiimi järjestää koulutustilaisuuden ammattilaisille, jotka tarvitsevat uusinta tietoa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisestä. Pitkä nuoruus – viisaat valinnat –tilaisuus on 26.4.2016 klo 13-16 Tampereen ammattikorkeakoulussa, Kuntokatu 4 auditoriossa. Asiantuntijoina tilaisuudessa luennoivat kätilökoulutuksen lehtori, terveydenhoitaja ja kätilö TtM Elina Botha sekä terveyden edistämisen yliopettaja, tutkija FT Jouni Tuomi Tampereen ammattikorkeakoulusta. Tarjolla on uusinta tietoa lisääntymisterveydestä, sen suojelusta ja keinoista vaikuttaa luonnolliseen hedelmällisyyteen. Lisäksi esitellään tuoreet tulokset tamperelaisille nuorille suunnatusta seksuaali- ja lisääntymisterveyden asennekyselystä. Luennoitsijat toivovat vilkasta keskustelua ja kysymyksiä aiheesta. Tämä on tilaisuus, jossa ammattilaiset voivat päivittää tietojaan aiheesta.

ViVa-hankkeen yhtenä tavoitteena on nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien tietoisten valintojen lisääntyminen. Hanke suuntautuu myös tahattoman lapsettomuuden ehkäisyyn, mikä on voimakkaasti nostettu esiin uusimmassa Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa. Toimintaohjelman mukaan tahattoman lapsettomuuden ehkäisy tulisi nostaa yhtä tärkeäksi aiheeksi kuin ei toivottujen raskauksien ehkäisy. ViVa-hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden edistämisen määrärahasta.

Esite Pitkä nuoruus – viisaat valinnat -koulutuksesta

elina_ja_jouni2cropped-vivalogoiso1.png

Getting the Best Academic Paper Writing Service

What You Must Know About Academic Paper Writing Service and Why

Academic paper writing service

Academic Paper Writing Service – the Conspiracy

Academic creating should be studied serious and the students should be sure they order their academic creating from a company that has great standing online. Essay writing was been shown to become an obstacle for students. Maybe not everybody has the ability to obtain the level that is anticipated although producing a school essay may appear to be a part of cake to get any range of college students.

It really is a writing service company that’s trusted by most customers from assorted elements of the world. If you’re looking for this a business, then you’re about the correct track! The Affiliate Benefits our customers including collect over time and can be found in different approaches being utilized to cover orders.

In the event that you’re looking for dependable custom writing alternatives, we certainly can do the duty for you . A superior illustration of an accounting resume. It truly is quite important to develop into qualified and qualitative help.

There’s no requirement. anthropology dissertation
It’s caused it to be feasible for me to earn money. Apparently, the most standard of the temperament of the pricing strategy and the work provide the best choices for practically any college student.

It ought to be simple on paper to manage. Additionally, it is important fro writing businesses to learn of writing papers which are not 21, the writers skill. In the event you need an essay writer to be doing your writings, then you’re for free of charge to produce the petition and we are going to guarantee that your composition writer finishs all your orders.

In our organization, creating essays can be. They have now been trained on how best to supply essays which appeal and offer total satisfaction to students. A lot of essay authors are not trained and proficient in writing fashions and that is why it imperative to make right variety when on the lookout for writing assistance.

In the event you choose to find competent authors editors and also the professionals work for you, our web site would be your very best chance. Our seasoned writers understand just how to write original academic papers whilst writing your work, along with how to create a proper referencing out. Our authors create essays of their quality in a minimal price.

The Academic Paper Writing Service Chronicles

Create an buy in the event that you’d like to get essay economical and request a very first draft. You shouldn’t be stressed your arrangement goes because we’ll compose your newspaper within the 25, to be sent later.

Higher Education Admissions Papers

Very well it’s not. Producing papers is a mission in schools.

It will be located by you if you genuinely search for it.

The Way to Compose an Essay Paper

In the event you opt to obtain essay paper, then you desire to obtain the best for your own capital. Predicated on whove you chosen to compose your papers they can also supply your essay or newspaper demands at a time period that is fast. It is among the methods to locate essay newspapers.

Choosing Good Academic Paper Writing Service

Composing Writing Services

There are several kinds of academic writing and also our writers ‘ are always capable of dealing with any form of writing paper difficulty. They engaged in research paper writing service assure results. An expert writer will compose you that newspaper with no fear or hassle and also can make sure it’s the most most useful.

Before you become of ransacking authors on billions and every realm of this digital world into the job you should have the ability to choose probably the most out of the pillars where you triumphed. Your own capability to attain the rank in academic circles is dependent upon how long you perform in schools examinations. Try to remember these points when you’re planning to produce tragedy management thesis paper.

Ruthless Academic Paper Writing Service Strategies Exploited

If you’re watching out for your documents that are greatest ever but haven’t found you are now in probably the most suitable site. Hence, locating time and energy to compose papers that are academic isn’t straightforward. Come to us now and conserve a great deal of time which you’ll have spent attempting to compose your paper but.

Moreover, numerous students don’t even watch the picture since they could find the info and only hotel into internet picture testimonials. Now you never have to fret anymore together with the accessibility to cheap research papers on line at cheapwitingservice.com. Any advertising research paper no matter of its topic requires providing theoretical and practical specifics.

Every single time you inquire to compose my documents and go to your site, we tend to be somewhat more than thrilled to aid you together with this and also assist through the strategy that is complete. The posts are of fantastic top quality, authentic, given and immediately at cheap rates. You will buy original essays that are customized .

ViVa järjestää “Fysiologinen synnytys, suojelun arvoinen asia” -koulutuksen ammattilaisille 24.5

ViVan projektitiimi järjestää koulutustilaisuuden “Fysiologinen synnytys, suojelun arvoinen asia” 24.5.2016 klo 13-16 Tampereen ammattikorkeakoulussa, Kuntokatu 4 auditoriossa. Tämä koulutus on suunnattu ammattilaisille: terveydenhoitajille, kätilöille ja lääkäreille sekä erityisesti niille henkilöille, jotka toimivat raskautta suunnittelevien perheiden kanssa. Asiantuntijoina tilaisuudessa luennoivat kätilö, terveydenhoitaja (YAMK), oh Sanna-Kaisa Kukko Taysista sekä yliopettajat TtT Paula Stenfors ja FT Jouni Tuomi Tampereen ammattikorkeakoulusta. Tarjolla on uusinta tietoa normaalista fysiologisesta synnytyksestä ja tuoreita tuloksia ViVa hankkeen pilotoimista kahdesta sähköisestä palvelusta raskaana oleville naisille ja perheille. Kysy kätilöltä –sivusto saavutti yli 30 000 asiakasta pian palvelun alettua. Luennoitsijat toivovat vilkasta keskustelua ja kysymyksiä aiheesta. Tämä on tilaisuus, jossa ammattilaiset voivat päivittää tietojaan siitä mitä tietoa kaivataan.

ViVa-hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä normaalisynnytyksien osuutta synnytyksistä ja taittaa synnytysten medikalisoituminen, mikä on nostettu esiin myös uusimmassa Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa. Erityisesti hankkeessa kehitetään latenssivaiheen hyvää hoitoa.  ViVa-hankkeen alkukartoituksissa on tullut esille, että naiset tulevat usein hatarilla tiedoilla synnyttämään. Hankkeen tavoitteena on lisätä oikeaa tietoa normaalista synnytyksestä. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden edistämisen määrärahasta.

Esite Fysiologinen synnytys, suojelun arvoinen asia -koulutuksesta
ovumia_koulutus_4

ViVa-hankkeen aiemmin järjestämä “Hedelmällisyyden suojelu ja hoito” -koulutustilaisuus ammattilaisille keräsi noin 200 kuulijaa yhteen.

ViVa yhteistyökumppanina nuorten seksuaaliterveyspäivissä Tampereella

ViVa osallistuu Tampereen kaupungin yhteistyökumppanina kaikille 8. luokkalaisille järjestettäviin seksuaaliterveyspäiviin keväällä 2016. Vuoden 2015 Sepäse-päivässä ViVan tarkoituksena oli kartoittaa nuorten tietoutta ja asenteita seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä asioista. Tänä vuonna  ViVa tuo oikeaa, ajantasaista ja kiinnostavaa tietoa päihteiden vaikutuksesta erityisesti lisääntymisterveyteen. Sepäse-päivässä nuoret pääsevät näkemään muun muassa ViVan uuden Hedelmällisyys ja päihteet -animaation.

 

Hedelmallisyys ja paihteet animaatio

ViVan uusi animaatio “Hedelmällisyys ja päihteet” on suunnattu nuorille.

ViVa ja Diabetesliitto tarjoavat verkkovalmennuksen

ViVa ja Suomen Diabetesliiton Yksi elämä -hanke tarjoavat 4 viikon mittaisen verkkovalmennuksen vuonna 2016. Valmennuksen toteuttavat yhdessä kätilö Silja Seppänen (Vauvantai), diabeteshoitaja Paula Mäkelä (Tays) jalehtori, kätilö ja terveydenhoitaja Elina Botha (TAMK) sekä Diabetesliiton asiantuntijat. Valmennukseen voi liittyä mukaan milloin vain. Se tarjoaa mm. iloa vauva arkeen, helppoja ja terveellisiä arjen ateriaohjeita ja tietoa miten valmistautua terveenä uuteen raskauteen.

Ilmoittautuminen valmennukseen aukeaa viva.tamk.fi/diva osoitteessa.

Juuso,Zeynep ja Atlas

Blogi: Koordinaattorin kokemuksia ViVa-hankkeessa

Aloitin ViVa hankkeen koordinaattorina vuoden 2015 alussa. Oppimiskäyrä on ollut siitä lähtien jyrkästi ylöspäin! On huikeaa saada olla mukana projektissa, jossa luodaan viimeisintä uutta tietoa sisältäviä kiinnostavia materiaaleja, kuten videoita, nettikirjoja ja artikkeleita mm. koululaisille, raskaana oleville ja raskautta toivoville ihmisille. Emme voi tehdä uudestaan mitään mitä on jo olemassa tai tuottaa tylsää materiaalia johon kukaan ei halua koskea. On tavoiteltava herättäviä, havahduttavia ja kiinnostavia tapoja lähestyä niitäkin ihmisiä, jotka eivät ehkä ole niin kiinnostuneita oman terveytensä ja hedelmällisyytensä hoidosta. Siinä riittää haastetta. Onneksi pääsimme mukaan TAMKin Innoevent 2015 tapahtumaan. Kun tavoitteena on saavuttaa nuoret hedelmällisyyteen liittyvällä tiedolla, jota he eivät ehkä kaipaa, kannattaa kääntyä nuorten itsensä puoleen. Marraskuisena viikkona ViVan toimeksiantoja mietti ja ideoi noin 90 TAMKin opiskelijaa eri aloilta! Tulokset olivat odotusten mukaisia eli todella hyviä. Klikkaa tästä eräiden opiskelijoiden videoon ideastaan.  Nyt ryhdymme ViVan projektitiimin kanssa viemään sopivina versioina opiskelijoiden ideoita eteenpäin, myös opiskelijoiden itsensä työstettäviksi.

IMG_5617_ViVa_tiimi_cropViVan projektitiimi: (vas.) Sanna-Kaisa Kukko (Tays), Anna-Mari Äimälä (TAMK), Anne Kalvas (Tays), Jouni Tuomi, Paula Stenfors, Minni Koivunen ja Elina Botha (TAMK). Kuvasta puuttuu Silja Seppänen (Vauvantai).

ViVan projektitiimi koostuu eri alojen asiantuntijoista terveydenedistämisen tutkijoista synnytyssalikätilöihin ja kaikkea siltä väliltä. Tiimi kokoontuu vähintään kerran kuussa. Koen tekeväni jotain tärkeää, kun saan työskennellä näiden upeiden ammattilaisten kanssa ajan hermolla. Opin uutta jokaisessa tiimin kokouksessa: hedelmällisyyden suojelusta, lapsettomuudesta, seksuaalisuudesta, kyselylomakkeiden tekemisestä ja analysoinnista sekä yhteishankkeen vetämisestä ja koordinoinnista. Ihan kaikkea en kyllä aina haluaisi oppia – aidot synnytysvideot ovat aika hurjaa katsottavaa maallikolle!

Innoeventiä edeltävä tapahtumamme oli Hedelmällisyyden hoito ja suojelu –koulutus ammattilaisille yhdessä Ovumia hedelmöityshoitoklinikan kanssa. Koulutus Kuntokadulla onnistui loistavasti ja osallistujia oli noin 200.

ovumia_koulutus_4Ovumian LT Johanna Aaltonen puhumassa ViVan Hedelmällisyyden hoito ja suojelu -koulutuksessa 26.10.2015.

Odotan innolla tulevia ViVan koulutuksia, DiVa-verkkokoulutusmateriaaleja raskausdiabeteksestä kärsiville äideille, videoiden tekemistä ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa sekä hedelmällisiä 🙂 keskusteluja ViVa-tiimiläisten kanssa.

 

Teksti: Minni Koivunen

ViVa ja TAMKin kätilökoulutus järjesti tiedesuunnistusrastin lukiolaisille

ViVan tavoitteena on, että jokaisella – ikään, kulttuuriin tai sukupuoleen katsomatta – on yhdenmukainen oikeus saada uusinta tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestään voidakseen tehdä viisaita ja kauaskantoisia valintoja. Tästä syystä oli helppoa lähteä mukaan yhdeksi rastiksi 20.10 tämän vuoden tiedesuunnistukseen!

Tiedesuunnistus on Tampereen alueen korkeakoulujen, tutkimusyksiköiden ja yritysten tiloissa järjestettävä vuosittainen tapahtuma, joka toteutui 19.-23.10.2015.

Tiedesuunnistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten käsityksiä tieteestä, tieteen tekemisestä ja tieteen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tiedesuunnistuksen kantava ajatus on, että osallistujat saavat konkreettisesti seurata ja osallistua tieteen tekemiseen, tavata tutkijoita sekä havaita käytännössä, kuinka tiedemaailma ja tieteen innovaatioita hyödyntävät yritykset toimivat. Tapahtuman kohderyhmänä ovat peruskoulujen yläluokkien ja lukioiden oppilaat.

TAMKin kätilökoulutuksessa järjestetty rasti SYNTYMÄ – ihme vai pelkkää tiedettä? -houkutteli paikalle 50 lukiolaista tutustumaan syntymän ihmeeseen ja sen taustalla toimiviin tieteisiin.
Nuoret tapasivat tiedemiehen (Jouni Tuomi), joka tutkii mm. nuorten seksuaaliterveysasenteita. Lukiolaisnuoret vastasivat rastilla Kahoot-kyselyyn ja kuulivat miten muut nuoret olivat aiemmin kyselyyn vastanneet. Heille esiteltiin uusimpia tutkimustuloksia hedelmällisyyteensä vaikuttavista tekijöistä (Elina Botha) ja lopuksi heille esiteltiin raskauden ja syntymisen ihmettä, sekä kätilön osaamista siinä (Anna-Mari Äimälä).
Nuorten mielestä rasti oli antoisa ja kiinnostava. Tärkeänä pidettiin vakavien asioiden leppoisaa esittämistapaa, mahdollisuutta esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Lukiolaisten opettajan Kaarina Ojastin mukaan seksuaaliterveys -synnytyksestä puhumattakaan- on monelle nuorelle arka ja hämmentävä aihe. Hänen mielestään oli hienoa huomata miten rastilla porukka rentoutui ja suhtautui näihin kysymyksiin ihan luonnollisesti!

Lisätietoa tiedesuunnistuksesta: http://www.tiedesuunnistus.fi/

tiedesuunnistus

Kirjoitti: Elina Botha