Uutta tietoa synnytyksistä kätilöille ja terveydenhoitajille

Fysiologinen synnytys – suojelun arvoinen asia -koulutus pidettiin tiistaina 24.5.2016 TAMKissa ViVa-hankkeen järjestämänä.

Asiantuntijoina tilaisuudessa luennoivat kätilö, terveydenhoitaja (YAMK), oh Sanna-Kaisa Kukko Taysista sekä yliopettajat TtT Paula Stenfors ja FT Jouni Tuomi Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Koulutuksessa käsiteltiin uusinta tietoa fysiologisesta synnytyksestä ja tuoreita tuloksia ViVa-hankkeen pilotoimista kahdesta sähköisestä palvelusta raskaana oleville naisille ja perheille. ViVa-hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä normaalisynnytysten osuutta ja taittaa synnytysten medikalisoituminen.

Koulutustilaisuuden tavoitteena oli tuoda neuvoloiden ammattilaisille ja kätilöille tietoa siitä, miten fysiologista ns. normaalia synnytystä voisi tukea entistä enemmän. Fysiologinen synnytys lisää sekä lapsen että äidin hyvinvointia.

Raskaana olevilla tai raskautta suunnittelevilla on hyvin erilaisia huolia raskauteen ja synnytykseen liittyen. Hankkeen rahoituksella suunniteltu Kysy kätilöltä -palvelu on toiminut viime vuoden loppusyksystä. Palvelu on Taysin nettisivuilla ja kätilöt vastaavat sen kautta raskauteen ja synnytykseen liittyviin kysymyksiin. Käyttäjiä palvelulla on ollut tähän mennessä 7680, joista pääosa on Pirkanmaalta ja pääkaupunkiseudulta. Myös ulkomaisia palvelunkäyttäjiä on, noin 10% kysymyksistä tulee ulkomailta.  Palvelua jatketaan hankerahoituksen päättymisenkin jälkeen, koska kokemukset ovat olleet positiivisia.

Lisäksi raskaana olevat voivat pohtia synnytystään ja kertoa toiveistaan erillisellä lomakkeella “Ajatuksiani synnytyksestä”. Lomake löytyy Taysin nettisivuilta.  Esiin nousseista asioista keskustellaan kätilön kanssa, kun äiti saapuu synnyttämään. Lomake auttaa synnyttäjä pohtimaan synnytystään etukäteen ja ilmaisemaan omia yksilöllisiä toiveitaan. Asioiden käsittely ennen synnytystä lievittää myös synnytykseen liittyvää jännitystä ja pelkoa.

Fysiologinen synnytys

Kuva: Kuvassa vasemmalta osa ViVa-hankkeen projektin toimijoista: Sanna-Kaisa Kukko, ViVa-hankkeen projektipäällikkö Anna-Mari Äimälä, Marika Mettälä, Paula Stenfors ja Jouni Tuomi

 

Lisätietoja:

projektipäällikkö Anna-Mari Äimälä, p. 050 311 9759

koordinaattori Minni Koivunen, p. 050 441 4390

www.viva.tamk.fi