ViVa järjestää ” Pitkä nuoruus – viisaat valinnat” -koulutuksen ammattilaisille 26.4

ViVan projektitiimi järjestää koulutustilaisuuden ammattilaisille, jotka tarvitsevat uusinta tietoa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisestä. Pitkä nuoruus – viisaat valinnat –tilaisuus on 26.4.2016 klo 13-16 Tampereen ammattikorkeakoulussa, Kuntokatu 4 auditoriossa. Asiantuntijoina tilaisuudessa luennoivat kätilökoulutuksen lehtori, terveydenhoitaja ja kätilö TtM Elina Botha sekä terveyden edistämisen yliopettaja, tutkija FT Jouni Tuomi Tampereen ammattikorkeakoulusta. Tarjolla on uusinta tietoa lisääntymisterveydestä, sen suojelusta ja keinoista vaikuttaa luonnolliseen hedelmällisyyteen. Lisäksi esitellään tuoreet tulokset tamperelaisille nuorille suunnatusta seksuaali- ja lisääntymisterveyden asennekyselystä. Luennoitsijat toivovat vilkasta keskustelua ja kysymyksiä aiheesta. Tämä on tilaisuus, jossa ammattilaiset voivat päivittää tietojaan aiheesta.

ViVa-hankkeen yhtenä tavoitteena on nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien tietoisten valintojen lisääntyminen. Hanke suuntautuu myös tahattoman lapsettomuuden ehkäisyyn, mikä on voimakkaasti nostettu esiin uusimmassa Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa. Toimintaohjelman mukaan tahattoman lapsettomuuden ehkäisy tulisi nostaa yhtä tärkeäksi aiheeksi kuin ei toivottujen raskauksien ehkäisy. ViVa-hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden edistämisen määrärahasta.

Esite Pitkä nuoruus – viisaat valinnat -koulutuksesta

elina_ja_jouni2cropped-vivalogoiso1.png